Välkommen till
Kust Advokater

Behöver du stöd i juridiska frågor?
Kust Advokater är en nytänkande advokatbyrå med
lång tradition av att företräda privatpersoner och
företag. Vi sätter en ära i att vara tillgängliga, smidiga
och lösningsorienterade.

Oavsett din situation finns det alltid vägar framåt.

Kontakta oss

Våra tjänster

Ditt bästa är vårt fokus

Brottmål
Vi åtar oss offentliga och privata försvararuppdrag. Vi tar även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.  

Tvistemål
Vi företräder både privatpersoner och företag i tvister. När företag och/eller privatpersoner är oense om något kan de vända sig till allmän domstol eller en skiljenämnd för att få sin sak prövad. Inför och under en sådan process behöver du ofta en advokat som kan föra din talan. Tvisterna kan gälla köpeavtal, tjänsteavtal, entreprenadavtal, fastighetsköp (däribland fel i fastighet), skadestånd mm. Kust Advokater tillhandahåller professionell hjälp från början till slut. Vi utreder de bakomliggande omständigheterna, tar fram de relevanta juridiska grunderna och argumenterar för er sak. Vi utvärderar löpande ert läge i processen och hanterar förlikningsdiskussioner. När processen förs i domstol ser vi till att er sak presenteras på bästa sätt inför domstolen eller skiljenämnden. Vi samarbetar med tekniska experter och andra sakkunniga.

Familjerätt
Vi åtar oss uppdrag gällande tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Vi kan bistå vid upprättande av testamenten och äktenskapsförord och åtar oss uppdrag som ombud i tvister gällande ekonomisk familjerätt och arvsrätt.

Socialrätt
Vi åtar oss uppdrag inom socialrätt som handlar om tvångsomhändertagande, (LVU, LVM,LPT och LRV).

Asyl- och utlänningsrätt
Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och ombud i ärenden gällande asyl- och utlänningsrätt.  

Försäkringsrätt
Vi företräder privatpersoner vid skadereglering hos försäkringsbolag. När man inte kommer överens vid en skadereglering hanterar vi tvistemålet (se ovan).  

Allmän rådgivning
Står du inför stora beslut i livet? Händer något oförutsett? Oavsett om det handlar om frågor runt företag, arvsfrågor, ingående av äktenskap, äktenskapsskillnad eller annat som har stor betydelse i ditt liv, kan juridisk rådgivning vara ett bra stöd för att undvika framtida svårigheter, kostnader och konflikter. Rådgivning kan ske vid enstaka tillfällen eller flera – dina behov styr.

Om byrån

Bred juridisk kunskap

Vi heter Kust för att vi finns längs södra Norrlandskusten. Våra kontor ligger i Sundsvall och Härnösand. Men namnet bär även en tanke om gränsen mellan land och hav.

Längs kusten kan det storma, vågorna bryts, oväder drar in. Är du ute på havet kan du ibland behöva en hjälpande hand för att komma på fast mark.

Även om det känns svårt och besvärligt – vänta inte med att ta kontakt. Vi möter dig med erfarenhet och bred juridisk kompetens. Horisonten finns där, trots att den inte alltid syns.

Mer om våra tjänster

medarbetare

Fredrik Burvall

Advokat/delägare
Sundsvall

Arbetar med brottmål som offentlig eller privat försvarare. Fredrik tar också uppdrag som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn.

Fredrik arbetar också med tvistemål och försäkringsrätt som ombud för privatpersoner och företag.

Fredrik tar också uppdrag inom familjerätt. Dessa uppdrag kan gälla att företräda föräldrar i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Han hanterar också alla former av ekonomisk familjerätt (upprättande av testamenten, äktenskapsförord, bodelningar, avtal om underhållsbidrag osv).  

Fredrik tar emot privatpersoner och företag för allmän rådgivning i Sundsvall.

Josefine Alvarsson

Advokat/delägare
Sundsvall

Arbetar med brottmål som offentlig eller privat försvarare.
Josefine tar också uppdrag som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn.

Josefine åtar sig uppdrag inom socialrätt som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV. Hon tar även uppdrag som god man eller rättegångsbiträde i ärenden om godmanskap eller förvaltarskap.

Josefine tar också förordnanden som offentligt biträde inom asyl- och utlänningsrätt.

Josefine tar också uppdrag inom familjerätt som ombud för föräldrar i tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Erika Wahlstedt

Paralegal
Sundsvall

Erika arbetar med administration, ekonomi och kommunikation både i Sundsvall och Härnösand.

Niklas Dernebo

Advokat/delägare
Sundsvall

Arbetar med tvistemål som ombud för företag och privatpersoner.

Niklas tar emot privatpersoner och företag för allmän rådgivning i Sundsvall.

Staffan Blyberg

Advokat

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn.

Staffan åtar sig uppdrag inom socialrätt som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV.

Staffan tar också uppdrag inom familjerätt som ombud för föräldrar i tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Sara Elofsson

Advokat
Härnösand

Arbetar med brottmål som offentlig eller privat försvarare. Sara tar också uppdrag som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn.

Sara åtar sig uppdrag inom socialrätt som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV.

Sara tar också uppdrag inom familjerätt som ombud för föräldrar i tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Sara tar också förordnanden som offentligt biträde inom asyl- och utlänningsrätt.

Sara tar emot privatpersoner för allmän rådgivning i Härnösand.

Erik Hansson

Advokat/delägare
Härnösand

Arbetar med brottmål (även med ekobrott) som offentlig eller privat försvarare. Erik tar också uppdrag som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn.

Erik åtar sig uppdrag inom socialrätt som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV.

Han hanterar också alla former av ekonomisk familjerätt (upprättande av testamenten, äktenskapsförord, bodelningar, avtal om underhållsbidrag osv).

Erik tar emot privatpersoner och företag för allmän rådgivning i Härnösand.

Ebba Häggström

Biträdande jurist
Sundsvall

Arbetar med tvistemål.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sagittis, tortor a lobortis dictum, tellus elit fermentum purus, in posuere magna ligula eu mi.

Vi är intresserade av nya medarbetare som vill finnas i ett modernt sammanhang. Är du rätt person för vårt team? Tveka inte att ta en förutsättningslös kontakt.

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig!
Tack! ditt meddelande har blivit skickat!
Oops! Något gick fel, försök igen om en stund eller kontakta oss via telefon.

GDPR

Så här behandlar vi personuppgifter

Kust Advokater är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi får i samband med bedrivande av advokatverksamhet.
Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal, en rättslig förpliktelse eller efter lämnat samtycke.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kust Advokater om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.  Vår kontaktperson för dataskyddsfrågor är NN mailadress.